Wejść : 82509141
Unikalnych : 75850467

Obecnie : 28
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Rolnictwo

6sie2012
Zwrot podatku akcyzowego

Przypominamy, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2012 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r.

3lip2012
Zwrot podatku akcyzowego

Przypominamy, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2012 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r.

15cze2012
Scalanie gruntów

Objęcie polskiego rolnictwa mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej, w tym wspieranie rozwoju obszarów wiejskich środkami finansowymi z budżetu Unii Europejskiej powoduje większe zainteresowanie rolników pracami scaleniowo - wymiennymi zmierzającymi głównie do poprawy warunków przestrzennych funkcjonowania ich gospodarstw. Obecnie prace te wspierane są ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

13kwi2012
Szkolenia i staże dofinansowane z UE

Informujemy, że w ramach projektu „Czas na pracę! Szkolenia i staże dla osób młodych” realizowanego przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. istnieje możliwość wsparcia rozwoju zawodowego młodych osób w wieku 15-24 lata poprzez bezpłatne szkolenia, warsztaty i staże zawodowe...

 

13kwi2012
Statystyczne badania rolnicze

Główny Urząd Statystyczny corocznie przeprowadza na terenie całego kraju reprezentacyjne badania gospodarstw rolnych. Badania realizowane są przez pracowników urzędów statystycznych – ankieterów wylosowanych gospodarstwach rolnych metodą wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego.

 

Poniżej przedstawiamy terminarz badań gospodarstw rolnych w 2012 r.