Wejść : 88770089
Unikalnych : 81964156

Obecnie : 147
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Rolnictwo

13kwi2018
Stop pożarom traw

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Jest to jednak całkowicie błędne myślenie. 

 

Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru (tracą orientację w dymie, ulegają zaczadzeniu). Dotyczy to również dużych zwierząt leśnych, takich jak sarny, jelenie czy dziki. Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren.

 

9cze2017
Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego

 

Uprzejmie informujemy o możliwości zapoznania się z projektem Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej ze względu na stwierdzone w 2015 roku przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 przyjętego uchwała Nr 3642/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 kwietnia 2017 r. oraz projektem zmiany Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego przyjętego uchwała Nr 3641/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 kwietnia 2017 r..

Dokumenty wyłożone są do wglądu w Wydziale Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, pok. 068, telefon 71/770-42-55 oraz za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego strony internetowej http://www.umwd.dolnyslask.pl/ zakładka „program ochrony środowiska”.

 

W załączeniu obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

15wrz2016
Apel Głównego Lekarza Weterynarii do Rolników i Hodowców trzody chlewnej

Apel Głównego Lekarza Weterynarii Włodzimierza Skorupskiego do Rolników i Hodowców trzody chlewnej w sprawie sposobu postępowania, w związku z wystąpieniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4sie2016
Stanowisko Dolnośląskiej Izby Rolniczej

30 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa, która zmieniła zasady obrotu ziemią rolną w Polsce. Ma ona przeciwdziałać wykupowaniu gruntów w celach innych niż rolnicze. Wprowadza zasady kupna/sprzedaży ziemi, dzierżawy ziemi państwowej z Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych, a także gwarantuje prawo dziedziczenia. Ustawa wstrzymuje jej sprzedaż na 5 lat. To rozwiązanie jest korzystne dla rolników, bo jest to najtańszy sposób pozyskania gruntów rolnych. Będą to dzierżawy długotrwałe, zawierane nawet na okres powyżej 10 lat, co pozwoli na racjonalne planowanie produkcji. Wydzierżawianie gruntów będzie odbywało się poprzez przetargi organizowane przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Będą w nich mogli uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni zamierzający powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rodzinne.

23cze2016
Uwaga! Konkurs!

Ogród przydomowy to miejsce, w którym niegdyś aż kipiało od życia. Setki wielobarwnych kwiatów, kolorowe motyle i brzęczenie pszczół i trzmieli. Ptaki przysiadające na płocie i korzystające z ostatnich jesiennych owoców jarzębiny czy głogu. Jakiś czas temu nastała jednak moda na ogrody, w których różnorodność gatunków jest bardzo mała: pokryte trawą z kilkoma rodzajami drzew i krzewów iglastych. Razem z kwiatami z ogrodów zniknęły owady, razem z krzewami owocowymi zniknęły z nich ptaki, w skrzętnie grabionych liściach nie przezimują już chrząszcze, nie schowają się jeże.

PARTNERSTWO KACZAWSKIE ZAPRASZA WSZYSTKICH, KTÓRZY WCIĄŻ PROWADZĄ TRADYCYJNE OGRODY PRZYDOMOWE I SADY DO UDZIAŁU W KONKURSIE. WYSTARCZY WYPEŁNIĆ I WYSŁAĆ FORMULARZ KONKURSOWY. DO WYGRANIA ATRAKCYJNE NAGRODY O WARTOŚCI DO 1000 ZŁ!