Uchwały 2018

18maj2018

  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Świerzawa na rok 2018.

18maj2018

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zarządu Lokali Gminnych w Świerzawie.

18maj2018

  w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

18maj2018

  w sprawie podziału Gminy Świerzawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

18maj2018

  w sprawie uchwalenia "Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2018-2020"

18maj2018

  w sprawie podziału Gminy Świerzawa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

18maj2018

  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa

18maj2018

  w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

18maj2018

  w sprawie Statutu Miasta i Gminy Świerzawa.