Uchwały 2017

28lut2017

w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej  w Świerzawie.

28lut2017

  w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

28lut2017

  w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

28lut2017

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzialki ewidencyjnej nr 58 w Mieście Świerzawa

28lut2017

W sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy W Rodzinie dla Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2017-2020”.

28lut2017

W sprawie współdziałania Gminy Świerzawa, Gminy Pielgrzymka, Gminy Wojcieszów i Nadleśnictwa  Złotoryja na rzecz planowanego do realizacji projektu partnerskiego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

28lut2017

  w sprawie współdziałania Gminy Świerzawa, Gminy Jeżów Sudecki, Gminy Miejskiej Złotoryja, Gminy Jawor na rzecz planowanego do realizacji projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

28lut2017

  w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości diet dla sołtysów oraz przewodniczącego Samorządu Mieszkańców Miasta