Uchwały 2017

9maj2017

  w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki ewidencyjnej nr 136/7 w miejscowości Dobków w Gminie Świerzawa. 

9maj2017

  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Świerzawa od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie wsi Sokołowiec...

6kwi2017

  w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

6kwi2017

w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji 

6kwi2017

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego. 

6kwi2017

  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Świerzawa.

6kwi2017

  w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świerzawa.

 

 

 

z uwagi na wielkość pliku 

Link do pobrania

6kwi2017

  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Świerzawa na 2017 rok.

28lut2017

  w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

28lut2017

W sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego  ustroju szkolnego.