Uchwały 2017

6lip2017

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Świerzawa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. 

6lip2017

  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2016 rok.

1cze2017

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Świerzawie.

1cze2017

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. 

1cze2017

  w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Świerzawa.

1cze2017

w sprawie dopuszczenia podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Świerzawa za pomocą instrumentu płatniczego.

10maj2017

  w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Świerzawie

10maj2017

  w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Świerzawa.

10maj2017

  w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Świerzawa

10maj2017

  w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Miasta i Gminy Świerzawa