Uchwały 2017

4paź2017

  w sprawie przejęcia przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerzawie mienia, należności i zobowiązań finansowych oraz dokumentacji dotychczasowego Gimnazjum w Świerzawie.

4paź2017

  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa

4paź2017

  w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

4paź2017

w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Świerzawie dla którego organem prowadzącym jest Gmina Świerzawa oraz nadania mu statutu.

6wrz2017

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

6wrz2017

  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa

6wrz2017

  w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

6wrz2017

  w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Złotoryjskim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Złotoryjski Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym w Złotyryi

6wrz2017

  w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

6lip2017

  w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.