Uchwały 2017

4gru2017

w sprawie   zmian w budżecie na 2017 rok.

4gru2017

  w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świerzawa.

4gru2017

o uchyleniu uchwały w sprawie opłaty od   posiadania psów

4gru2017

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Świerzawa 

4gru2017

  w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Świerzawa

4gru2017

  w sprawie zaliczenia wybranych dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.

10lis2017

  w sprawie przyznania dotacji na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

10lis2017

  w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

10lis2017

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Nowym kościele w ośmioletnią Szkołę podstawową w Nowym Kościele.

8lis2017

  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu