Zarządzenia 2015

8lip2015

  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze przetargu.

9cze2015

  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych w formie bezprzetargowej.

2kwi2015

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych w formie bez przetargowej

2kwi2015

  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych w formie bezprzetargowej

31mar2015

  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych w formie bezprzetargowej.

11mar2015

  w sprawie ustanowienia użytkowania wieczystego gruntu i przeniesienia własności budynku.

27lut2015

  w sprawie wprowadzenia możliwości spłaty zadłużenia z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Świerzawa w formie świadczenia rzeczowego

27lut2015

  w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu

29sty2015

  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.

29sty2015

  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych w formie bezprzetargowej