Uchwały 2014

24wrz2014

  w sprawie emisji obligacji komunalnych

24wrz2014

  w sprawie uchylenia uchwały nr XLIII/208/2014 w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołowcu.

24wrz2014

  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2014-2022.

24wrz2014

  w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

27sie2014

  w sprawie uchwalenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świerzawa.

27sie2014

  w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołowcu.

27sie2014

  w sprawie określenia dotacji celowej na ochronę zabytków

27sie2014

  w sprawie określenia dotacji celowej na ochronę zabytków. 

27sie2014

  w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

27sie2014

  w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Miasta i Gminy Świerzawa w Stowarzyszeniu "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" z siedzibą w Mściwojowie w okresie programowania 2014-2020