Uchwały 2013

24kwi2013

  w sprawie zmiany "Planu urządzeniowo-rolnego dla Gminy Świerzawa".

27mar2013

  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2013-2022.

27mar2013

  w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.

27mar2013

  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla województwa Dolnośląskiego.

27mar2013

  w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

27mar2013

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty i ustalenia stawki za pojemniki.

27mar2013

w sprawie zmiany "Regulaminu utrzymania czystości na terenie miasta i gminy Świerzawa". 

27mar2013

  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Świerzawa w 2013 roku.

27lut2013

  w sprawie upoważnienia Kierownika Zarządu Lokali Gminnych w Świerzawie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

27lut2013

  w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Stara Kraśnica"