Uchwały 2013

25wrz2013

  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

29sie2013

  w sprawie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra kierowania Komitetem Sterującym Porozumieniem przy programowaniu wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji   Jeleniogórskiej                  

29sie2013

  w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

28sie2013

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Świerzawie.

26cze2013

w sprawie emisji obligacji komunalnych. 

26cze2013

  w sprawie zamian w budżecie na 2013 rok

26cze2013

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Świerzawie. 

26cze2013

  w sprawie inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty   targowej, określa inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.

26cze2013

  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budzetu za 2012r.

26cze2013

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2012 r.