Zarządzenia 2013

5mar2013

  w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej.

5mar2013

  w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Świerzawie.

25lut2013

  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość 14 000 EURO

8lut2013

  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

8lut2013

  w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy Świerzawa.

31sty2013

  w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

25sty2013

  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2013-2022.

22sty2013

  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych w formie bezprzetargowej.

21sty2013

w sprawie powołania składu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych.

8sty2013

  w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej.