Uchwały 2012

7mar2012

  w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2012-2015".

7mar2012

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Lubiechowa w sprawie wniosku o nieodpłatne przejęcie przez Gminę Świerzawa cmentarza parafialnego w Lubiechowej.

7mar2012

  w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych w Starej Kraśnicy i Dobkowie.

7mar2012

  w sprawie wyrażenia opinii o uznaniu za ochronne lasów Skarbu Państwa.