Uchwały 2012

28gru2012

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z BGK na wyprzedające finansowe inwestycje z udziałem środków z UE.

28gru2012

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

28gru2012

  w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2012-2022.

28lis2012

w sprawie zmian w budżecie na rok 2012 rok.

28lis2012

w sprawie Regulaminu utrzymania czystość i porządku na terenie miasta i gminy Świerzawa.

28lis2012

  w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

28lis2012

  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2012-2022.

28lis2012

  w sprawie określenia stawek podatku od środków transportu.

28lis2012

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego. 

28lis2012

  w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.