Uchwały 2011

28lut2011

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2011 - 2022.