Uchwały 2011

8lis2011

w sprawie uchwalenia zmiany nr   4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzawa.

8lis2011

w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzawa.

8lis2011

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

3paź2011

  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzawa.

3paź2011

  w sprawie uchwalenia zmiany nr 6 miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzawa.

3paź2011

  w sprawie uchwalenia zmiany nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzawa.

3paź2011

w sprawie uchwalenia zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzawa.

3paź2011

  w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzawa.

3paź2011

  w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w obrębie wsi Stara Kraśnica gmina Świerzawa.