Uchwały 2010

2wrz2010

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Świerzawa.

2wrz2010

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzawa.

2wrz2010

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Świerzawa.

2wrz2010

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzawa.

2wrz2010

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzawa.

2wrz2010

w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Świerzawa.

3sie2010

w sprawie zatwierdzenia "Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi".

3sie2010

w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym numer 67 i 69 położonym w Dobkowie.

3sie2010

w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym numer 48 i 49 położonym w Starej Kraśnicy .

3sie2010

w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok..