Uchwały 2010

7gru2010

w sprawie określenia podmiotu dotacji celowej na ochronę zabytków.

7gru2010

w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.

28wrz2010

w sprawie zmian w uchwale Rady Miasta i Gminy Świerzawa.

28wrz2010

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zgorzelec.

28wrz2010

w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.

28wrz2010

w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.

28wrz2010

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz Spółki EnergiaPro S.A.

2wrz2010

w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Nowy Kościół".

2wrz2010

w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świerzawa oraz planów miejscowych.

2wrz2010

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzawa.