Uchwały 2010

7gru2010

w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Świerzawa".

7gru2010

w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla miasta i gminy Świerzawa aktualizacja na lata 2009-2012.

7gru2010

w sprawie: przystąpienia Gminy Świerzawa do spółki pod firmą Przedsiębiorstow Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" Sp. z o.o. w Lubawce i objęcia przez Gminę 714 udziałów w tej spółce.

7gru2010

w sprawie emisji obligacji komunalnych.

7gru2010

w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.

7gru2010

w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Stowarzyszenia Kaczawskiego 59-407 Mściwojów 45a.

7gru2010

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

7gru2010

w sprawie: udzielenia poręczenia spłaty pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn. "Budowa środkowosudeckiego regionu gospodarki odpadami w oparci o zakład unieszkodliwiania odpadów w Lubawce"

7gru2010

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

7gru2010

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.