Zarządzenia 2012

10sty2012

  w sprawie przyjęcia "Regulaminu naboru kadry pedagogicznej do realizacji projektu pn. "Uruchomienie punktów przedszkolnych w Starej Kraśnicy i Dobkowie szansą na rozwój"

4sty2012

  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych w formie bezprzetargowej.

4sty2012

  w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej.

4sty2012

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych w formie bezprzetargowej.

4sty2012

  w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej.

2sty2012

  w sprawie odstąpienia od wykonania przysługującego prawa pierwokupu w stosunku do udziału wynoszącego 1/2 część we własności nie zabudowanej działki gruntu numer 202 położonej w obrębie wsi Nowy Kościół.