Zarządzenia 2012

16lut2012

  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych w drodze przetargu.

15lut2012

  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych w formie bezprzetargowej

10lut2012

  w sprawie powołania składu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych. 

31sty2012

  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 14 000 EURO, a mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 Ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na usługi pn. : dostarczenie drugiego śniadania do punktów przedszkolnych w miejscowości Stara Kraśnica i Dobkowie w ramach realizacji projektu " Uruchomienie punktów przedszkolnych w Dobkowie i Starej Kraśnicy szansą na rozwój".

31sty2012

  w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

19sty2012

  w sprawie obniżenia ceny dwóch pomieszczeń mieszkalnych niespełniających warunków samodzielności położonych przy ulicy Środkowej 16 w Sędziszowej.

16sty2012

  w sprawie powołania zespołu projektowego celem realizacji projektu pn. "Uruchomienie punktów przedszkolnych w Starej Kraśnicy i Dobkowie szansą na rozwój".

12sty2012

  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych w formie bezprzetargowej.

12sty2012

  w sprawie obniżenia ceny wywoławczej lokalu użytkowego położonego w Świerzawie przy placu Wolności 29.

10sty2012

  w sprawie uchylenia Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa.