Zarządzenia 2012

12cze2012

w sprawie przekazania mienia gminnego do Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie.

12cze2012

  w sprawie obniżenia ceny wywoławczej działki numer 252/1 w pow. 0,0230 ha położonej w obrębie Biegoszowa. 

1cze2012

  w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej. 

21maj2012

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych w formie bezprzetargowej.

21maj2012
w sprawie powołania  komisji  przetargowej do przeprowadzenia  postępowania  o udzielenie zamówienia  publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 14 000 EURO, a mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 Ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na usługę pn: "Przygotowanie i dostawa oraz wydawanie gorących posiłków dla uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej w Sokołowcu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerzawie, Przedszkola w Świerzawie, oraz dzieci  nie objętych obowiązkiem szkolnym , osób dorosłych w tym starych, chorych, niepełnosprawnych".
21maj2012

  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych w drodze przetargu.

21maj2012

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych w formie bezprzetargowej.

11kwi2012

  w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej. 

19mar2012

  w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej.

8mar2012

  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego nr 5 położonego w budynku przy ulicy złotoryjskiej 3 w Świerzawie w drodze przetargu.