Zarządzenia 2012

20sie2012

  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2012-2022.

8sie2012

  w sprawie opinii do "Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie".

3sie2012

  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 14 000 EURO, a mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 Ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na usługi pn: "Dowożenie do szkół uczniów zamieszkałych na terenie gminy Świerzawa".

3sie2012

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

3sie2012

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

25lip2012

  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych w formie bez przetargowej.

20cze2012

  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych w formie bezprzetargowej.

15cze2012

  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych w drodze przetargu.

12cze2012

  w sprawie przekazania mienia gminnego do użytkowania do Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie.

12cze2012

  w sprawie przekazania mienia gminnego do Centrum Kultury, Sportu i Turystyki.