Zarządzenia 2012

31paź2012

  w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

30paź2012

  w sprawie przekazania mienia gminnego Zarządowi Lokali Gminnych w Świerzawie.

26paź2012

  w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej.

26paź2012

  w sprawie powołania komisji do przejęcia wolnych lokali mieszkalnych.

11paź2012

  w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych.

26wrz2012

  w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

24wrz2012

  w sprawie przekazania mienia gminnego do Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie.

14wrz2012

  w sprawie powołania komisji przetargowej.

14wrz2012

  w sprawie nabycia do zasobu gminnego nieruchomości gruntowej położonej w Świerzawie oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer 19.

12wrz2012

  w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2013.