Zarządzenia 2011

23mar2011

w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntu komunalnego.

23mar2011

w sprawie przyjęcia do zasobu gminnego budynku mieszkalnego położonego w Świerzawie przy ulicy Władysława Reymonta 39.

23mar2011

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej działki numer 7/1 o pow. 0.1577 ha położonej w Dobkowie.

23mar2011

w sprawie ustalenia obowiązujących stawek czynszu za 1 m2  powierzchni użytkowej lokalu w zasobach mieszkaniowych Miasta i Gminy Świerzawa.

23mar2011

w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, administrowanych przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie.

23mar2011

w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Miasta i Gminy Świerzawa dla samorządowej instytucji kultury,

23mar2011

w sprawie zwołania zebranie mieszkańców miasta Świerzawa.