Zarządzenia 2011

23mar2011

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych  w formie bezprzetargowej.

23mar2011

w sprawie zwołania zebranie mieszkańców sołectwa Nowy Kościół.

23mar2011

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świerzawie.

23mar2011

w sprawie powołania składu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych.

23mar2011

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Świerzawa".

23mar2011

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych w formie bezprzetargowej.

23mar2011

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych w formie bezprzetargowej.