Zarządzenia 2011

29lip2011

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

29lip2011

w sprawie nabycia do zasobu gminnego nieruchomości gruntowej położonej w Lubiechowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer 5/1 o pow. 0,0072ha.

29lip2011

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót melioracyjnych.

29lip2011

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

30cze2011

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gminnych w formie bezprzetargowej.

27cze2011

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych w drodze przetargu.

22cze2011

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych w formie bezprzetargowej.