Zarządzenia 2011

17sie2011

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych w drodze przetargu.

17sie2011

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych w formie bezprzetargowej.

17sie2011

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych w formie bezprzetargowej

29lip2011

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka numer 54 i numer 63 położonej w  obrębie wsi Gozdno.

29lip2011

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

29lip2011

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

29lip2011

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.