Zarządzenia 2010

8gru2010

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowe w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

8gru2010

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych w formie bezprzetargowej.

8gru2010

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych w formie bezprzetargowej.

8gru2010

w sprawie przekazania środka trwałego samochodu osobowego marki Renault -  Trafic.

8gru2010

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 14 000 EURO, a mniejszej od kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 Ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn: "Rozbudowa sieci szkolnych schronisk młodzieżowych w Powiecie złotoryjskim"

8gru2010

w sprawie przekazania środka trwałego samochodu osobowego marki FORD - Transit.