Zarządzenia 2010

8gru2010

w sprawie przekazania środka trwałego - Centrala telefoniczna PANASONIC X TA-616.

8gru2010

w sprawie przekazania mienia gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie.

8gru2010

w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i rządzeń użyteczności publicznej, administrowanych przez Centrum kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie.

8gru2010

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 14 000 EURO, a mniejszej od kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 Ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn: "Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 328 na działkę nr 29-miejsca postojowego jako punkt tranzytu ruchu turystycznego oraz budynku zaplecza parkingu.

8gru2010

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 14 000 EURO, a mniejszej od kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 Ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na usługę pn: "Pełnienie obowiązków Inżyniera Projektu i sprawowania Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego".

8gru2010

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych w formie bezprzetargowej.

8gru2010

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych w drodze przetargu.