Zarządzenia 2010

18gru2010

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2009 rok.

18gru2010

w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2010 rok.

18gru2010

w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

8gru2010

w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.

8gru2010

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 14 000 EURO, a mniejszej od kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 Ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn: "Remont mostu w ciągu drogi gminnej o numerze geodezyjnym nr 91 w miejscowości Stara Kraśnica".

8gru2010

w sprawie uruchomienia punktu dostępowego w standardzie IEEE 802.11 b/g/n.

8gru2010

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 14 000 EURO, a mniejszej od kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 Ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn: "Remont drogi gminnej o numerze 110279, 110274"