Zarządzenia 2010

21mar2011

w sprawie przekazania mienia gminnego - placu zabaw - w Rząśniku.

21mar2011

w sprawie przekazania mienia gminnego - placu zabaw - w Rzeszówku.

21mar2011

w sprawie przekazania mienia gminnego - placu zabaw - w Nowym Kościele Osiedle Krzeniów.

21mar2011

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych w formie bezprzetargowej.

21mar2011

w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2011-2022.

21mar2011

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 0151/76/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2011-2022.

21mar2011

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych.