Zarządzenia 2010

21mar2011

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 14 000 EURO, a mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 Ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn: " Przebudowa i remont ubezpieczeń na rowie gminnym w miejscowości Nowy Kościół oś. Dynowice uszkodzonych w wyniku powodzi w miesiącu sierpniu 2010r. w granicach działki geodezyjnej 842"

21mar2011

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze przetargu.

21mar2011

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego w formie bezprzetargowej.

21mar2011

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych w formie bezprzetargowej.

21mar2011

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych na rzecz Spółki EnergiaPro S.A.

21mar2011

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych w formie bezprzetargowej.

21mar2011

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych w formie bezprzetargowej.