Zarządzenia 2009

8gru2010

w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 0151/30/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa.

8gru2010

w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej na terenie wsi Dobków.

8gru2010

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.

8gru2010

w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej służebnością gruntową.

8gru2010

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali użytkowych w formie bezprzetargowej.

8gru2010

w sprawie przedkładania informacji z gospodarki finansowej Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Świerzawie oraz Biblioteki Publicznej w Świerzawie.

8gru2010

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych w formie bezprzetargowej.

8gru2010

w sprawie ustalenia stawek opłat za odbiór przez Zarząd Lokali Gminnych w Świerzawie odpadów komunalnych z substancji gminnej.

8gru2010

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej działki nr 152/9 o pow. 0.0254ha położonej w Nowym Kościele.

8gru2010

w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Miasta i Gminy Świerzawa.