Zarządzenia 2009

8gru2010

w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 0151/28/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 11 maja 2009r.

8gru2010

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 14 000 EURO, a mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 Ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn. "Dostawa stolarki okiennej i drzwiowej wraz z montażem"

8gru2010

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.

8gru2010

w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 0151/28/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 11 maja 2009r.

8gru2010

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych w drodze przetargu.

8gru2010

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych w drodze przetargu.

8gru2010

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w formie bezprzetargowej.

8gru2010

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych w formie bezprzetargowej.

8gru2010

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 14 000 EURO, a mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 Ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn. "Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 78 w miejscowości Nowy Kościół oraz drogi gminnej o nr geodezyjnym 20 uszkodzonych w wyniku powodzi w roku 2001".

8gru2010

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 14 000 EURO, a mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 Ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn. "Remont drogi gminnej o numerze geodezyjnym 95 i 98 w miejscowości Sędziszowa uszkodzonej w wyniku powodzi w roku 2001 na odcinku ok. 700m"