Inwestycje

28lip2011
Podstrona rewitalizacji.

Uprzejmie informujemy, że utworzono podstronę poświęconą projektowi rewitalizacyjnemu. Prosimy partnerów projektów korzystać z informacji zawartych na podstronie. Wzory dokumentów, o których mówiono na wczorajszym spotkaniu znajdują się w zakładce: Inwestycje, realizowane projekty - > Wybrane projekty unijne - > PROJEKT REWITALIZACYJNY - > WZORY DOKUMENTÓW 

 

LINK BEZPOŚREDNI

20lip2011
Przyznano pieniądze na rewitalizację. Ponad 800.000,- dla Świerzawy

  Zarząd Województwa wybrał projekty, które otrzymają dofinansowanie w ramach działania 9.2 RPO WD "Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 000 mieszkańców". Ich łączna wartość wynosi ponad 32,2 miliona złotych, z czego dofinansowanie sięga 21,5 miliona złotych. Wśród 28 wybranych projektów znalazły się inwestycje zgłoszone m.in. przez gminę Świerzawa.

Poniżej lista wybranych projektów.

W związku z powyższym zapraszamy zarządy wszystkich partnerów na zebranie, na którym zostanie omówiona realizacja projektu w dniu 27. lipca (środa) godz. 17.00 w CKSiT.

6lip2011
Projekt rewitalizacyjny po ocenie merytorycznej

Zakończono ocenę merytoryczną w ramach naboru nr 42/K/9.2/2010, prowadzonego w trybie konkursowym do działania 9.2 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tys. mieszkańców, priorytet 9 RPO WD Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”). Wśród ocenianych wniosków był również projekt partnerski Gminy Świerzawa.

5lip2011
Kolejne dofinansowanie projektów w ramach Programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej

Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2011 roku. Wśród nagrodzonych projektów (na wysokim 7 miejscu listy rankingowej) jest wniosek Gminy Świerzawa pn. „Zakup wyposażenia do nowo remontowanych świetlic wiejskich w Dobkowie i Starej Kraśnicy jako wsparcie inicjatyw lokalnych społeczności”

Wartość projektu: 44.559,46. Dofinansowanie: 22.279,- zł.

Poniżej lista rankingowa
 

27cze2011
We Lwowie pisano o budowie zbiornika w Świerzawie w 1909 r.

  Rozpoczęto remont zapory przeciwpowodziowej na Kamienniku. My przedstawiamy relację dziennikarzy CZASOPISMA TECHNICZNEGO wydawanego w 1909 r. we Lwowie przez Towarzystwo Politechniczne. Artykuł w kilku numerach poświęcony jest regulacji rzeki Odry. Część rozdziału poświęcono budowie zapory na rzece Steinbach (Kamiennik) - dopływie Katzbachu (Kaczawy).

Źródlo: zbiory Biblioteki Cyfrowej Politechniki Krakowskiej www.biblos.pk.edu.pl