Inwestycje

26lip2018
Kolejne środki finansowe na przebudowę drogi gminnej w Nowym Kościele

    Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa Pan Józef Kołcz odebrał dnia dzisiejszego z rąk Wojewody Dolnośląskiego Pana Pawła Hreniaka kolejną promesę na zapobieganie i usuwanie skutków  klęsk żywiołowych.

    Tym razem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało Gminie Świerzawa kwotę 239 000 zł na przebudowę drogi gminnej w Nowym Kościele.

 

17lip2018
Dwa projekty Gminy Świerzawa wybrane do dofinansowania.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego opublikował dwie listy rankingowe projektów, które otrzymają dofinansowanie jako operacje typu: „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" oraz "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

16lip2018
Gmina inwestuje w stadion sportowy

Gmina Świerzawa rozpoczęła realizację projektu „Remont stadionu sportowego we wsi Stara Kraśnica”, dofinansowanego z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej.

6lut2018
Plany inwestycyjne DSDiK

Dobra współpraca władz samorządowych Gminy Świerzawa i Zarządu Województwa Dolnośląskiego daje efekty! Dolnośląska Służba Dróg i Kolei planuje w bieżącym roku i latach najbliższych zainwestować 7.654.682 zł. na terenie Gminy Świerzawa. Remontowane będą drogi, chodniki i mosty, m. in. w Starej Kraśnicy, Nowym Kościele, Świerzawie, Sędziszowej. Część inwestycji będzie realizowana przy wkładzie finansowym z budżetu gminy.  Poniżej zestawienie.