Konkursy ofert

22mar2006

Świerzawa, dn. 22.03.2006 r.

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA

informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Świerzawa na wsparcie zadań publicznych w zakresie upowszechniania

kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Świerzawa przyznano środki finansowe w wysokości 65.800 zł. w tym: