Konkursy ofert

21kwi2010

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta i Gminy Świerzawa

20kwi2010

w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta i gminy Świerzawa.

20kwi2010

BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA

na podstawie art.13 ustawy z dnia 24.04.2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U. nr 96,poz.873 ze zm.)w związku z Uchwałą Nr XXXVI/229/2005 Rady Miasta i Gminy Świerzawa w sprawie uchwalenia ''Programu współpracy Miasta i Gminy Świerzawa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006r.''