Konkursy ofert

25kwi2016

Unieważnienie konkursu w załączniku.

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację Programu zwiększania dostępności do świadczeń  gwarantowanych   z   zakresu   rehabilitacji   leczniczej   wśród   mieszkańców   Miasta   i   Gminy  Świerzawa   posiadających   skierowania   lekarskie   na   wykonanie   tego   typu   zabiegów  z dofinansowaniem do ceny usługi w wysokości 50% z budżetu Gminy   Świerzawa w roku  2016. Program przyjęty   został do realizacji Uchwałą Nr XV/75/2016 Rady Miasta i Gminy  Świerzawa z dnia 28 stycznia 2016r. 

24mar2016

Unieważnienie konkursu w załączniku.

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 581 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację Programu zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wśród mieszkańców Miasta i Gminy Świerzawa posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów z dofinansowaniem do ceny usługi w wysokości 50% z budżetu Gminy Świerzawa w roku 2016. Program przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr XV/75/2016 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 28 stycznia 2016r.

4mar2016

Unieważnienie konkursu w załączniku

  Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa


ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację Programu zwiększania dostępności do świadczeń
gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wśród mieszkańców Miasta i Gminy
Świerzawa posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów
z dofinansowaniem do ceny usługi w wysokości 50% z budżetu Gminy Świerzawa w roku
2016. Program przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr XV/75/2016 Rady Miasta i Gminy
Świerzawa z dnia 28 stycznia 2016r.

2lut2016

Wyniki konkursu 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U.z 2014 r. poz.1118 ze zm.) ) ogłasza  otwarty konkurs ofert  na wsparcie zadania publicznego w zakresie:  UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA.

28sty2015

Wynik konkursu w załączniku.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz.U. z 2013r.poz.594 ze zm), art. 48 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008r. nr 164, poz. 1027 ze zm) w związku z Uchwałą Nr IV/15/2011 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony i promocji zdrowia dla Miasta i Gminy Świerzawa” Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa ogłasza otwarty konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców miasta i gminy Świerzawa, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie zabiegów leczniczych z dofinansowaniem do 50 % do ceny usługi .