Uchwa造 2008

Nr XXV/120/2008 - w sprawie przyst徙ienia do sporz康zenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren闚 w rejonie wsi Dobk闚 gmina 安ierzawa

29gru2008

 

                                               Uchwa豉  Nr XXV/120 /08

                                       Rady  Miasta i Gminy 安ierzawa

                                               z  dnia  29 grudnia 2008 r.

 

w sprawie przyst徙ienia do sporz康zenia  zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren闚 w rejonie  wsi  Dobk闚 gmina 安ierzawa .

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz康zie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z p騧n. zm.) oraz  art. 14 ust.1  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz. U. Nr 80  poz.717 z p騧niejszymi zmianami )

uchwala si ,  co nast瘼uje  :                    

1.

 

Przyst瘼uje si do sporz康zenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu przeznaczonego  na lokalizacj farmy elektrowni wiatrowych  z  infrastruktur towarzysz帷 na gruntach  wsi Dobk闚 przedstawionego  na za陰czniku graficznym do niniejszej uchwa造 .

 

2.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  zawiera b璠zie okre郵enia wyszczeg鏊nione w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu  zagospodarowaniu przestrzennym .                                                       

  3.

 

Wykonanie uchwa造 powierza si Burmistrzowi Miasta i Gminy, kt鏎ego zobowi您uje si do przeprowadzenia czynno軼i okre郵onych w art. 17 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym .

 

4.

 

Uchwa豉 wchodzi w 篡cie z dniem podj璚ia i podlega og這szeniu na tablicy og這sze Urz璠u Miasta i Gminy  w 安ierzawie.

 

 

 

 

 

                                                                                  PRZEWODNICZ。Y RADY

                                                                                          MIASTA I  GMINY

 

 

                                                                                           Marian Matusiak

 

 

 

Za陰cznik: za陰cznik do uchwa造

Dodano przez: U篡tkownik techniczny ESC S.A.