Uchwa造 2008

Nr XX/94/2008 - w sprawie zmian w "Statucie Miasta i Gminy 安ierzawa"

25cze2008

                                                                         

                                                                                                                       

 

                                               UCHWAx NR XX/94/2008

                                      RADY MIASTA I GMINY 名IERZAWA

                                                    z dnia 25 czerwca 2008r.

 

 w sprawie zmian w”Statucie Miasta i Gminy  安ierzawa”.

 

                                                             

                                      Na podstawie art.169 ust.4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz .U. Nr 78, poz.. 483 ) , art .18 ust. 2 pkt 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorz康zie gminnym ( tekst  jedn. Dz .U . z 2001r.Nr  142,poz.1591 ze zm.)

Rada Miasta i Gminy uchwala co nast瘼uje:

 

                                                                            1.

 

 Za陰cznik nr 3 o nazwie”WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA  i  GMINY  名IERZAWA” ,o kt鏎ym mowa w 5 ust. 4 Statutu Miasta i Gminy 安ierzawa , stanowi帷ym za陰cznik do Uchwa造 Nr 28/V/2003 Rady Miasta i Gminy 安ierzawa z dnia 5 marca 2003r.

w sprawie statutu Miasta  i Gminy 安ierzawa oraz w 1 , ust.3 Uchwa造 Nr.XVII/102/2004

Rady Miasta i Gminy 安ierzawa z dnia 24 marca 2004r.w sprawie zmian w statucie Miasta

 i Gminy 安ierzawa , otrzymuje nowe brzmienie jak w za陰czniku do niniejszej uchwa造.

 

                                                                            2 .

 

Pozosta貫 postanowienia statutu,o kt鏎ym  mowa w 1 pozostaj bez zmian .

 

                                                                              3.

 

Traci moc Uchwa豉 Nr XXII/134/2004 Rady Miasta i Gminy 安ierzawa z dnia 29 wrze郾ia 2004r.

w sprawie zmian w “Statucie Miasta i Gminy 安ierzwa”.

 

                                                                               4.

 

 Uchwa豉 wchodzi w 篡cie po up造wie 14 dni od dnia og這szenia w Dziennku Urz璠owym

 Wojew鏚ztwa Dolno郵御kiego.

 

 

                                                                                                      

 

 

                                                                                     PRZEWODNICZ。Y

                                                                                   RADY MIASTA I GMINY

 

                                                                                      MARIAN MATUSIAK

                                                                                                                    

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Za陰cznik do Uchwa造 Nr XX/94/2008

                                                                                            Rady Miasta i Gminy z dnia 25.06.2008r.

 

 

                                       WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
                                                   MIASTA I GMINY 名IERZAWA

 

 

 

Lp.

Rodzaj jednostki

Nazwa i siedziba jednostki organizacyjnej

1

     Zak豉d bud瞠towy

Zarz康 Lokali Gminnych w 安ierzawie

z/s w S璠ziszowej ul.Polna 1

         2 

                 

             

   Jednostka  bud瞠towa

Urz康 Miasta i Gminy w 安ierzawie Pl.Wolno軼i 60

         3               

 

   Jednostka   bud瞠towa

Miejsko-Gminny O鈔odek Pomocy Spo貫cznej

 w 安ierzawie Pl.Wolno軼i 60

4

   Jednostka   bud瞠towa

Zesp馧 Szkolno-Przedszkolny  w 安ierzawie

      ul.Dworcowa 3

         5                             

 

    Jednostka bud瞠towa

Gimnazjum w 安ierzawie ul.Reymonta 22

        6                           

                                

   Jednostka  bud瞠towa

Szko豉  Podstawowa w Nowym Ko軼iele ul.Szkolna 12

7

   Jednostka bud瞠towa

 

Szko豉 Podstawowa im.Jadwigi 奸御kiej  w Soko這wcu

 Soko這wiec 105

8

    Instytucja kultury

 

Centrum Kultury,Sportu i Turystyki  w 安ierzawie  ul.Jelenig鏎ska 58

9

    Instytucja kultury

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w 安ierzawie ul.Jeleniog鏎ska 58

10

     Inne jednostki

 

1.Samodzielny Publiczny Zak豉d Opieki Zdrowotnej

  Przychodnia Rejonowa w 安ierzawie  ul.Lipowa  3

2.Warsztat Terapii Zaj璚iowej w 安ierzawie

    ul.Ko軼iuszki 2

 

 

 

 

 

Dodano przez: U篡tkownik techniczny ESC S.A.