Uchwa造 2007

Nr XIV/69/2007 - w sprawie zmiany uchwa造 nr XLIII/271/2006 Rady Miasta i Gminy 安ierzawa

28gru2007

UCHWAx NR XIV/69/2007

RADY MIASTA I GMINY 名IERZAWA

Z DNIA 28 GRUDNIA 2007 R.

w sprawie zmiany uchwa造 nr XLIII/271/2006 Rady Miasta i Gminy 安ierzawa.

Na podstawie art.40 ust.1 ustawy o samorz康zie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. nr 142, poz.1591 z p騧n. zmianami/ oraz art.6 ust.2 ustawy z dnia 13 wrze郾ia 1996 r. o utrzymaniu czysto軼i i porz康ku w gminach /Dz.U. z 2005 r. nr 236, poz.2008/ uchwala si, co nast瘼uje:

1.

W uchwale nr XLIII/271/2006 Rady Miasta i Gminy 安ierzawa z dnia 20 wrze郾ia 2006 r. w sprawie ustalenia g鏎nych stawek op豉t ponoszonych przez w豉軼icieli nieruchomo軼i za us逝gi w zakresie odbierania odpad闚 komunalnych oraz opr騜niania zbiornik闚 bezodp造wowych i transportu nieczysto軼i ciek造ch w 1 pkt 1 uj皻 kwot brutto 45,00 z/m3 zast瘼uje si kwot 58,00 z/m3.

2.

Pozosta貫 zapisy uchwa造 wymienionej we wst瘼ie pozostaj bez zmian.

3.

Wykonanie uchwa造 powierza si Burmistrzowi Miasta i Gminy 安ierzawa.

4.

Uchwa豉 wchodzi w 篡cie po up造wie 14 dni od og這szenia w Dzienniku Urz璠owym Wojew鏚ztwa Dolno郵御kiego.

PRZEWODNICZ。Y

RADY MIASTA I GMINY

MARIAN MATUSIAK

Dodano przez: U篡tkownik techniczny ESC S.A.