Uchwały 2007

Nr V/23/2007 - w sprawie inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty targowej,określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

28lut2007

Załącznik: treść uchwały

Dodano przez: Użytkownik techniczny ESC S.A.