Uchwały 2005

Nr XXXII/204/2005 - w sprawie diet przysługujących radnym, sołtysom i przewodniczącemu samorządu mieszkańców

29cze2005

Dodano przez: Użytkownik techniczny ESC S.A.