Wejść : 62709686
Unikalnych : 56618398

Obecnie : 101
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

Dotacje do studni wierconych

22maj2019
Dotacje do studni wierconych

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych w celu zapewnienia zaopatrzenia w wodę pitną dla istniejących budynków mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Świerzawa.

Zasady i tryb udzielenia dotacji reguluje uchwała nr VIII/62/2019 Rady Miejskiej w Świerzawie z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej ze środków Gminy Świerzawa na budowę studni wierconych.

Wnioskodawca spełniający warunki dofinansowania może uzyskać dotację na budowę studni wierconej do wysokości 50% udokumentowanych kosztów brutto, nie więcej niż 5.000zł.

Warunkiem uzyskania pomocy jest złożenie wniosku w UM Świerzawa  Biuro Obsługi Interesanta według załączonego wzoru formularza, dołączenia wymaganych załączników i prawidłowego rozliczenia poniesionych kosztów.

Wnioski i dotacje rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Świerzawie do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie na rok bieżący.

Dodano przez: Jakub Hatko

Załączniki: