Uchwały 2018

Uchwała Nr III/16/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.

20lut2019

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego  uprawniającego do pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Dodano przez: Jakub Hatko

Załączniki:


Zobacz dziennik zmian »