Uchwały 2018

Uchwała Nr XLV/271/2018 z dnia 25 października 2018 r.

7lis2018

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w związku z realizacją projektu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami dla mieszkańców miejscowości Stara Kraśnica, Dobków" 

Dodano przez: Jakub Hatko

Załączniki: