Uchwały 2018

Uchwała Nr XLII/251/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.

10wrz2018

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego  zasobu Gminy Świerzawa. 

Dodano przez: Jakub Hatko

Załączniki:


Zobacz dziennik zmian »